ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

► Cam kết bảo mật thông tin khách hàng, đối tác, shop, webcon...

► Sai mệnh giá trừ - 50% nhỏ hơn

► Thống kê sản lượng tại đây. Xem trạng thái thẻ tại đây

Tạo website con chiết khấu tốt : Hướng dẫn

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý

​►  Đối tác API đổi thẻ cào sản lượng tốt liên hệ zalo: 0338655726( để được giá tốt ) 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16.7% 16.7% 14.2% 14.2% 14.2% 15.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Đối tác/Api 16.6% 16.6% 14.1% 14.1% 14.1% 15.6% 16.6% 16.6% 16.6%
Tổng đại lý 16.5% 16.5% 14% 14% 14% 15.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 13.2%
Đối tác/Api 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 13.1%
Tổng đại lý 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2%
Đối tác/Api 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1%
Tổng đại lý 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 17.2% 17.2%
Đối tác/Api 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 17.1% 17.1%
Tổng đại lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.7% 11.7%
Đối tác/Api 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.6% 11.6%
Tổng đại lý 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11.5% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 19.7% 21.7%
Đối tác/Api 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 19.6% 21.6%
Tổng đại lý 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19.5% 21.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 18.7% 18.7% 13.7% 13.7% 13.7%
Đối tác/Api 18.6% 18.6% 13.6% 13.6% 13.6%
Tổng đại lý 18.5% 18.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.7%
Đối tác/Api 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.6%
Tổng đại lý 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11.5%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME

► Nạp trực tiếp vào các trò chơi của TEAMOBI, Hệ thống nạp tự động, Nạp ngay tại đây: Toup Carot (Giftcode)

► Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách.